top of page

GROTE HOEVEELHEDEN OUD IJZER & OUDE METALEN OPHALEN IN SCHOTEN

OPHALEN EN VERWERKEN VAN OUDE METALEN

Sinds 1928 is de Rooy een opkoper van oude metalen, zowel ferro als non-ferro. Bij grote hoeveelheden bieden we ook een ophaaldienst aan, zodat u erg gemakkelijk van uw overschot aan oud ijzer afkomt. Door onze ligging in Schoten komen de meeste van onze klanten uit het havengebied van Antwerpen. Onze prioriteit ligt dan ook bij de industriële sector, waar we met plezier uw loods, kraan of schip komen ophalen. Niet alleen helpen we u graag van uw oude metalen af, maar we doen dit ook volgens de afspraken met de klant. Zo respecteren we de vooropgestelde deadlines en bieden we graag een scherpe prijs voor uw schroot.

WAT GEBEURT ER MET DE METALEN?

Het verwerken van oud ijzer en oude metalen moet gebeuren volgens strenge normen. Als opkoper van oude metalen beschikken we over de nodige expertise om uw autowrakken en accu’s te verwerken. Hiervoor kunnen we evenzeer de nodige certificaten voorleggen. De grote hoeveelheden aan oude metalen, zoals scheepswrakken en loodsen, gaan we vervolgens versnijden en verkleinen om deze nadien klaar te maken voor hergebruik in binnen- en buitenland. Omdat ijzer geen onuitputbare grondstof is, is het erg belangrijk om te recycleren waar het kan. Heeft uw bedrijf een grote metalen structuur die nog moet worden afgebroken? Geen probleem, bij de Rooy in Schoten kan u ook terecht voor grote afbraakwerken. Met ons speciale materiaal zijn alle afbraakwerken een kolfje naar onze hand, bent u binnen de kortste keren uw overtollig oud ijzer kwijt en verdient u er nog iets aan ook.

CONTACTEER ONS

Heeft u grote hoeveelheden oude metalen waar u graag van af wilt? Doe een beroep op de ophaaldienst en expertise van de Rooy in Schoten.

bottom of page